Juhatuse liikmed

Lea Pilme – juhatuse esimees ehk president (Rakvere Põhikool, direktor)
Anni Paaliste – juhatuse liige (Oru Kool, eripedagoog)
Kaja Plado – juhatuse liige (Tartu Ülikool. lektor)
Kristina Tupits – juhatuse liige (Laiuse Jaan Poska Põhikool, õpetaja)
Marge Süld – juhatuse liige (Tallinna Tondi Põhikool, õpetaja)
Erle Põiklik –  juhatuse liige (Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool, direktor)
Meelika Maila – juhatuse liige (Tartu Kroonuaia Kool, õppealajuhataja)

Juhatus on valitud üldkoosoleku ehk üldkogu koosolekul 04.11.2016