EEL üldkogu 2019

Lugupeetud Eesti Eripedagoogide Liidu liikmed ja liikmekandidaadid!

Olete oodatud EEL üldkogule, mis toimub 8.novembril 2019.a Paide raekoja II korruse saalis (Keskväljak 14).

10.30 Registreerimine ja tervituskohv;

Kogumiku Eripedagoogika nr 61 (Emakeel ja logopeedia) müük;

“Põssa Polli ja semud” õppemängude müük, mängudega saab tutvuda www.possapolli.ee, müük sularahas või ülekandega

11.00 Tervitussõnad (Lea Pilme)

11.15 Eripedagoogi kutsetunnistuse üleandmine – Kristi Jakobson, Kadri Rebane  (Triin Kivirähk, Marge Süld, Lea Pilme)

11.30 Uute liikmete vastuvõtmine (Lea Pilme)

12.00 Erivajadustega noorte elu Taanis (Liina Selgis)

13.00 Lõuna (Paide raekojas)

13.45 Eripedagoogika kogumiku nr 61 tutvustus (Kaja Plado)

14.00 Vanapagan IX väljakuulutamine (Lea Pilme, Kaja Plado)

14.20 „Aasta tegu eripedagoogikas“ konkursi idee tutvustamine (Lea Pilme)

15.00 EEL juhatuse liikmete ülevaated kolme viimase aasta tegemistest ja ettepanekud uuele juhatusele (Lea Pilme, Kaja Plado, Erle Kuusik, Meelika Maila, Kristina Kutsar, Anni Paaliste, Marge Süld)

15.30 EEL uue juhatuse ja juhatuse esimehe (presidendi) valimine aastateks 2019-2022 (Lea Pilme)

16.00 Üldkogu lõpetamine

Registreerimise viimane kuupäev on 1.november!

Regitreerunuid näeb siit

Kohtumiseni!

Lea Pilme
Eesti Eripedagoogide Liidu president

Rubriigid: Uudised | EEL üldkogu 2019 kommenteerimine on välja lülitatud

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus otsib oma meeskonda ERIPEDAGOOGI

Põhilised tööülesanded:

 • koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas;
 • esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega;
 • õppija lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Nõutav haridus: erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus (kui õpingud on pooleli, pakume eripedagoogi assistendi ametikohta, st. töötamist vanema kolleegi juhendamisel);

See töö sobib Sulle, kui Sul on:

 • nõutav haridus;
 • võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada;
 • hea suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus.

Omalt poolt pakume Sulle:

 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi keskuse arendamisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu, sõidukompensatsiooni ja pikka puhkust;
 • täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö arutelusid ja töönõustamist;
 • võimalust juhendada nooremaid kolleege ja praktikante.

Tööaeg: täistööaeg, osaline koormus (vastavalt kokkuleppele)

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö põhiasukoht: Kuressaare/Üle Saaremaa erinevates haridusasutustes (vastavalt kokkuleppele)

CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 9 novembriks 2019 meiliaadressile tugikeskus@saare.ee

Lisainfo: Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse juhataja Aaro Nursi, tel. 53 470 471, aaro.nursi@saare.ee https://www.saaremaavald.ee/en/saaremaa-laste-ja-perede-tugikeskus

Rubriigid: Tööpakkumised | Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus otsib oma meeskonda ERIPEDAGOOGI kommenteerimine on välja lülitatud

Rubriigid: Tööpakkumised | kommenteerimine on välja lülitatud

Paikuse Põhikool ootab oma meeskonda eripedagoogi ja logopeedi.

Kandidaadilt ootame:

erialast kõrgharidust või sellele vastavat kvalifikatsiooni,

väga head pingetaluvus- ja suhtlemisoskust,

sõbralikkust ja rõõmsameelsust,

usaldusväärsust ja algatusvõimet,

otsustus-, koostöö- ja analüüsivõimet,

avatust uuendustele,

kesktasemel arvutikasutamise oskust,

soovi panustada kooli arengusse.

Omalt poolt pakume:

enesearengu- ja eneseteostusvõimalusi,

võimalust loovalt panustada kooli arendamisse,

uuendusmeelset ja sõbralikku meeskonda,

meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda,

väärtustame algatusvõimelist ja õppivat personali.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 25. oktoobriks digiallkirjastatult

e-aadressil ppk@paikuse.ee

Lisainfo 51 58 260 (koolijuht).

Rubriigid: Tööpakkumised | Paikuse Põhikool ootab oma meeskonda eripedagoogi ja logopeedi. kommenteerimine on välja lülitatud

Varajase Kaasamise Keskus otsib oma edumeelsesse meeskonda toredat ERIPEDAGOOGI

Ametikoha eesmärk: kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete- ja õpioskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.

Põhilised tööülesanded:

 • lastele ja noorukitele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine;
 • probleemide, riskide, vajaduste ja olemasolevate ressursside määratlemine;
 • võrgustikutöö ja sekkumismeetodite planeerimine koostöös kliendi ja tema esindajaga;
 • võrgustikutöö haridusasutustega;
 • kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine;
 • tagasiside andmine kliendile, tema esindajale ja/või lähedastele;
 • meeskonnakoosolekutel osalemine konstruktiivse võrgustikutöö toimimise eesmärgil.

See töö sobib Sulle kui:

 • oled positiivse ellusuhtumisega;
 • Sul on erialane kõrgharidus;
 • oled entusiastlik ja oskad hästi oma aega planeerida;
 • Sul on meeskonnatöö soov ja -oskused;
 • soovid töötada pidevalt arenevas ja igati kaasaegses ettevõttes.

See töö ei sobi Sulle kui:

 • sulle ei meeldi väljakutsed;
 • otsid rutiinset tööd ja tööülesandeid;
 • kui soovid rohkem üksi toimetada, unustades, et meeskond vajab just Sinu häid ideid, et koos saavutada veel parem tulemus.

Omalt poolt pakume Sulle:

 • palju uusi kogemusi ja väljakutseid;
 • koostööd valdkonnas toimetavate huvitavate inimeste ja  valdkonna spetsialistidega;
 • absoluutselt rutiinivaba tööd;
 • mõistlikku töötasu ja sõidukompensatsiooni;
 • tasuta lõunaid töökohas või sportimisvõimalusi;
 • valdkonna-alaseid koolitusi;
 • kaasaegseid töövahendeid ja –keskkonda;
 • vahvat ja toetavat töökollektiivi;
 • mõningast paindlikkust oma tööaja planeerimisel;
 • Võimalust töötada nii Otepääl kui Tartus.

Tööaeg: osaline või täistööaeg

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

CV koos motivatsioonikirjaga saata meiliaadressile katriin@vkkeskus.ee, lisainfo tel. 58876144

Rubriigid: Tööpakkumised | Varajase Kaasamise Keskus otsib oma edumeelsesse meeskonda toredat ERIPEDAGOOGI kommenteerimine on välja lülitatud