Rubriigid: Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Avati Karl Karlepi mälestusfond

2024. aasta Professor Karl Karlepi mälestusfond

MÄLESTUSFOND AVATAKSE AASTAL 2024

Stipendiumi kirjeldus:

Preemia eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilasi, teadlasi, õppejõude ja vilistlasi, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.

Preemia kujuneb Eesti Eripedagoogide Liidult ja Eesti Logopeedide Ühingult sihtasutusele annetatud toetusest, aga ka ettevõtete, organisatsioonide ning eraisikute annetustest

Stipendiumi suurus:

Preemia suurus on vähemalt 1000 eurot ja see antakse välja iga kolme õppeaasta järel.

Kandideerimise nõuded:

Preemia saaja peab olema Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik või Tartu Ülikooli vilistlane, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.

Preemia määratakse eelneval kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö või arendustegevuse eest.

Lisaks võetakse arvesse kandidaadi panust eripedagoogika ja/või logopeedia erialade arendamisel, silmapaistvat tööd praktikuna ning osalemist Eesti ühiskonda puudutavates aruteludes.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade eelneval kolmel aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadus- või arendustööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 5 toodud kriteeriumidele (sisaldub taotlusvormis)
  • juhendava õppejõu või valdkonna eksperdi soovitus (sisaldub taotlusvormis);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid (link valminud materjalile, teadustööle vmt).

Taotlemise tähtaeg:

31. august 2024 (k.a)

Annetada saab siit:

Rubriigid: Uudised | Avati Karl Karlepi mälestusfond kommenteerimine on välja lülitatud

Tööpakkumine

Järva- Jaani lasteaed Jaanilill ootab oma meeskonda eripedagoogi (1,0 ametikohta).

Oled sobiv, kui sulle meeldib väljakutsete rohke ja mitmekülgne töö lastega ning sul on erialane ettevalmistus ja eripedagoogile nõutav  kvalifikatsioon.

Kandideerimiseks palume saata avaldus,  CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad  aadressiljarva-jaani.lasteaed@jarva.ee

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

Konkurss lõppeb sobiva kandidaadi leidmisel.

Lisainfo

Ülle Kallakmaa

58040906

Rubriigid: Uudised | Tööpakkumine kommenteerimine on välja lülitatud

Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia osakonna 55. aastapäev

20. oktoobril tähistab Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia osakond oma 55. aastapäeva konverentsi ja banketiga.

Konverentsil räägitakse, kuidas eripedagoogide ja logopeedide õpe on ajas muutunud ning millised on praegused sihid.

Osalema oodatakse eripedagooge, logopeede, eriala tudengeid ja vilistlasi.

Konverents saab alguse 20. oktoobril kell 10 Tartu Ülikooli peahoone aulas ja bankett toimub kell 18 TÜ muuseumi valges saalis.

Konverentsil ja/või banketil osalemiseks registreeri end enne 15. oktoobrit: https://forms.office.com/e/LkJgdieRau.

Eripedagoogika ja logopeedia osakonna 55. aastapäev

26.09.2023

#instituudist

Mari Pärn

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat

Õppekorraldustalitus

õppekorralduse spetsialist

Jakobi 5-A128

haridusteaduste instituut

Haridusteaduste instituut

Tugitalitus

õppekorralduse spetsialist

Jakobi 5-A128

mari.parn@ut.ee

+372 737 5919

+372 526 8044 (5919)

SharePrintFacebookTwitterLinkedInEmail

20. oktoobril tähistab Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia osakond oma 55. aastapäeva konverentsi ja banketiga.
Konverentsil räägitakse, kuidas eripedagoogide ja logopeedide õpe on ajas muutunud ning millised on praegused sihid.
Osalema oodatakse eripedagooge, logopeede, eriala tudengeid ja vilistlasi.
Konverents saab alguse 20. oktoobril kell 10 Tartu Ülikooli peahoone aulas ja bankett toimub kell 18 TÜ muuseumi valges saalis.
Konverentsil ja/või banketil osalemiseks registreeri end enne 15. oktoobrit: https://forms.office.com/e/LkJgdieRau

Päevakava

9.00-10.00 Registreerumine ja tervituskohv Tartu Ülikooli peahoone aulas, Ülikooli tn 18

10.00-10.15 Tervitussõnavõtud

Haridusteaduste instituudi juhataja

Eripedagoogika ja logopeedia osakonna juhataja

Eesti Eripedagoogide Liidu ja Eesti Logopeedide Ühingu esindajad

10.15- 11.45 Ettekanded

Aaro Toomela: Mõned üldised põhimõtted, millest tulenevad konkreetsed järeldused. Seekord eripedagoogika kohta.

Jaan Kõrgesaar: Valikud, mis võinuksid lõppeda ilma EP-ta T(R)Ü-s.

Helje Möller, Marika Padrik: Mälu hoiab meid koos: sajand logopeediat Eestis.

11.45-12.00 Karl Karlepi mälestusfondi esitlus

12.00-13.00 Lõunapaus (vabalt valitud kohas ja viisil, vt päevapakkumised.ee/tartu)

13.00-13.30 Posterite pooltund, kohtumine autoritega haridusteaduste instituudis Jakobi tn 5, B-osa 1. korrus

13.30-17.00 Ettekanded sektsioonides

Eripedagoogika, Jakobi tn 5, ruum 115/116:

13.30-14.00 Evelyn Kiive, Pille Häidkind: Õppe- ja teadustöö eripedagoogikas.

14.00-14.30 Anne Raam: Eripedagoogid täiendusõppes.

14.30-15.00 Kohvipaus

15.00-15.30 Carolyn Aromets, Ann Tooming: Tudengist tugispetsialistiks.

15.30-16.00 Triin Kivirähk-Koor: Matemaatika õpiraskuste märkamine ja hindamine.

16.00-16.30 Maris Juhkam: Vastastikuse õpetamise meetodi mõju õpilaste lugemisoskusele.

16.30-17.00 Äli Leijen: Kaasava hariduse töörühma uuringud.

Logopeedia, Jakobi tn 5, ruum 218/219:

13.30-14.00 Anna Maria Ülviste: Vanema ja lapse suhtluskoostöö – psühholoogiast logopeediasse.

14.00-14.30 Marju Lahtein: Arengulisest kõneapraksiast eesti keele vaatenurgast.

14.30-15.00 Liis Themas: Kuidas aitab EEG avada keelepuuete tagamaid?

15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-16.00 Lagle Lehes: Huule- ja /või suulalelõhe: rahvauskumustest dünaamilise MRT-ni.

16.00-16.30 Merje Viigand: Afaasia klassifikatsioonid — kas, kellele ja milleks?

16.30-17.00 Marja-Liisa Mailend: Kooskõnest afaasia teraapias.

18.00-22.00 Bankett TÜ muuseumi valges saalis, Lossi tn 25

 

Rubriigid: Uudised | Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia osakonna 55. aastapäev kommenteerimine on välja lülitatud

Rubriigid: Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud