Lugupeetud Eesti Eripedagoogide Liidu liikmed ja liikmekandidaadid!

Üldkogule registreerimise vorm

Olete oodatud EEL üldkogule, mis toimub 12. aprillil 2024. a Tartus. Meid võtab vastu oma värskelt avatud uues majas Tartu Pärli Kool (Ploomi 1, Tartu).

Päevakava:

10.00-10.30 Kogunemine ja registreerimine

10.30-10.40 Avasõnad – Liina Õmblus

10.40-11.00 Tartu Pärli Kooli tervitussõnad – Meelika Maila

11.00-12.30    Kas Eesti eripedagoogidel võiks olla eetikakoodeks?  – Maili Karindi, Pille Häidkind

12.45-14.00 Lõuna VOCOs (10 minutit jalutada)

14.15-15.30   EEL tegevuse ülevaade – majandusaasta aruande   tutvustamine, ülevaade rahalisest seisust – Liina Õmblus, Lea Pilme

            Kutsetunnistuste üleandmine – Marge Süld, Lea Pilme

            Uute Kutsestandardite tutvustamine – Marge Süld, Lea Pilme

            Uute liikmete vastuvõtmine – Liina Õmblus

            Suvepäevade ja sügisese üldkogu info – Eva Kõrgmaa

“Aasta tegu 2023” väljakuulutamine

Üldkogu lõpetamine

15.30-16.15 Pärli Kooli ringkäik

Rubriigid: Uudised | Lugupeetud Eesti Eripedagoogide Liidu liikmed ja liikmekandidaadid! kommenteerimine on välja lülitatud

Rubriigid: Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Rubriigid: Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Rubriigid: Uudised | kommenteerimine on välja lülitatud

Avati Karl Karlepi mälestusfond

2024. aasta Professor Karl Karlepi mälestusfond

MÄLESTUSFOND AVATAKSE AASTAL 2024

Stipendiumi kirjeldus:

Preemia eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilasi, teadlasi, õppejõude ja vilistlasi, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.

Preemia kujuneb Eesti Eripedagoogide Liidult ja Eesti Logopeedide Ühingult sihtasutusele annetatud toetusest, aga ka ettevõtete, organisatsioonide ning eraisikute annetustest

Stipendiumi suurus:

Preemia suurus on vähemalt 1000 eurot ja see antakse välja iga kolme õppeaasta järel.

Kandideerimise nõuded:

Preemia saaja peab olema Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik või Tartu Ülikooli vilistlane, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.

Preemia määratakse eelneval kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö või arendustegevuse eest.

Lisaks võetakse arvesse kandidaadi panust eripedagoogika ja/või logopeedia erialade arendamisel, silmapaistvat tööd praktikuna ning osalemist Eesti ühiskonda puudutavates aruteludes.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade eelneval kolmel aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadus- või arendustööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 5 toodud kriteeriumidele (sisaldub taotlusvormis)
  • juhendava õppejõu või valdkonna eksperdi soovitus (sisaldub taotlusvormis);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid (link valminud materjalile, teadustööle vmt).

Taotlemise tähtaeg:

31. august 2024 (k.a)

Annetada saab siit:

Rubriigid: Uudised | Avati Karl Karlepi mälestusfond kommenteerimine on välja lülitatud