Juhatuse liikmed

Liina Õmblus – juhatuse esimees ehk president (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, õppealajuhataja)
Lea Pilme – juhatuse liige (Rakvere Põhikool, direktor)
Marge Süld – juhatuse liige (Tallinna Tondi Kool, direktor)
Pille Häidkind – juhatuse liige (Tartu Ülikool, Haridusteaduste instituut, eripedagoogika bakalaureuseõppe programmijuht, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe programmijuht)
Piret Soodla – juhatuse liige (Tallinna Ülikool, kaasava hariduse ja eripedagoogika professor)
Heidi Öövel – juhatuse liige (Tartu Forseliuse Kool, eripedagoog)
Eva Kõrgmaa – juhatuse liige (Tartu Forseliuse Kool, eripedagoog ja tugiõppe koordinaator)

Juhatus on valitud üldkoosoleku ehk üldkogu koosolekul 08.11.2019