Juhatuse liikmed

Liina Õmblus – juhatuse esimees ehk president (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, õppealajuhataja)
Lea Pilme – juhatuse liige (Rakvere Põhikool, direktor)
Marge Süld – juhatuse liige (Tallinna Tondi Põhikool, õpetaja)
Pille Häidkind – juhatuse liige (Tartu Ülikool, eripedagoogika lektor)
Moonika Haili – juhatuse liige (Võru Lasteaed Okasroosike, eripedagoog)
Eija Sõukand – juhatuse liige (Tartu Ülikool, eripedagoogika assistent)
Anna-Maria Ülviste – juhatuse liige (Erahaigla Fertilitas, eripedagoog)

Juhatus on valitud üldkoosoleku ehk üldkogu koosolekul 08.11.2019