EEL üldkogu 17.05.2019 ja Karl Karlepi nimelise pingi avamine