Eha Vihm

Eha VihmVanapagan 2 – EHA VIHM

Side eripedagoogidega ja eripedagoogilise arendustegevusega algas Ehal 1971/72 õppeaastal, kui Tartu tollases Abikoolis (praegune Tartu Kroonuaia Kool) oli oodata senisest tihedamat koostööd Tartu (Riikliku) Ülikooliga – eripedagoogide (defektoloogide) esimese lennu neljanda õppeaasta üliõpilased olid jõudnud oma õpingutes praktikani. Vaja oli õpetajaid, kes oleksid olnud valmis näidistunde andma ja praktikat juhendama. Olemasolevat õpetajate juhendamiskogemused olid kahjuks napid.

Direktor A.Kilk otsustas pöörduda Tartu Pedagoogilise Seminari Harjutuskoolis töötava kogenud ning tunnustatud õpetaja EhaVihma poole ning kutsus ta Abikooli tööle. Ehale anti juhatada II klass.

Kujunes pikk ja põhjalik koostöö, eriti eesti keele õpetamise erimetoodika vallas. Koos Karl Karlepiga arutleti eripedagoogiliste ja –metoodiliste probleemide üle, koos valmistati ette näidistunde. K.Karlepi põhjalik teooriatundmine ning Eha tugev praktiline vaist täiendasid teineteist ning ühiste arutelude ja vaidluste tulemusel pandi alus erilisele metoodikale – õpiraskustega ja kerge intellektipuudega õpilaste eesti keele õpetamisele. Tähelepanu vääriv oli töökorraldus Eha tundides (tunnistruktuur, õpilaste suunamine, õppe jõukohastamine). Eriti meeldejäävalt köitvad ja kõrge kasvatusliku väärtusega olid lugemistunnid. Varasemad kogemused Harjutuskoolist tulid kasuks ka praktikantide juhendamisel – oskuslik suunamine, tundide põhjalik analüüs, humoorikas suhtlemine lõi positiivse õhkkonna praktika sooritamiseks.

Väga oluline on olnud Eha Vihma panus eesti keele õppekavade (programmide), õpetajatele mõeldud metoodiliste juhendite ning lihtsustatud õppekava alusel õpetamiseks mõeldud kirjanduse koostamisel. Üheks olulisemaks õpikuks on seejuures aabits, mida on käesolevaks ajaks juba kolm korda täiendatud. Meeldejäävad on ka suvekursused õpetajatele.

Vanapagan Eha (paljude eripedagoogika üliõpilaste jaoks Mamma) jätkab pedagoogilist tegevust ka pensionipõlves – ta õpetab kodus abi vajavaid lapsi. Ta tuleb jätkuvalt suurepäraselt toime igasuguste hariduslike vajadusteta õpilastega

Suhtlemisel soe, lihtne, sõbralik, toetav ja huumorimeelne – see on Vanapagan 2, Eha Vihm.