Krista Sunts

Krista Sunts on pedagoogikapõllul viljakalt tegutsenud pea poolsada aastat. Tema tööst on kõige suuremat kasu lõiganud lapsed, kes tema toetust tunda on saanud. Lapsed Ilmjärve, Meeri, Otepää, Pühajärve ja Saverna koolis. 2018. a). Hariduslike erivajadustega lapsed eelkõige.

Tunnetades, kui suurt rolli mängib nende laste õpetamisel jõukohane õppematerjal, hakkas ta kohe ise õpikutes olevaid harjutusi kohandama ning töölehti tegema. Ja koostatud materjale ei hoidnud ta kiivalt endale, vaid neid said kasutada kolleegid, sõbrad. 1989. aastal trükis „Emakeele lugemik“ sai ümbertöötatud magistritööna ped.doktor Karl Karlepi juhendamisel ja avaldatud 2002. aastal. Tänaseks on Krista nimi kümnekonna väljaande kaanel. Ta on olnud õppematerjalide retsensendiks ja koostajate töörühmade juhendajaks, jagades noortele tegijatele oma rikkalikke kogemusi.

Eripedagoogilist mõtteviisi on Krista levitanud ka õppealajuhatajana Otepääl ning eripedagoogika Valgamaa aineühenduse juhina. Kristat on tunnustatud nii Valgamaa kui vabariigi aasta õpetaja tiitliga (2002.a.) ning teda on valitud  2013 Valgamaa aasta õpetajaks (2013).

Teooria ja praktika tihe side on iseloomustanud Krista loenguid üliõpilastele, ta on juhendanud üliõpilaste praktikat ja praktikantide tagasiside sellele perioodile on alati olnud väga kõrge,

Krista on oma südameasjaks võtnud eripedagoogiliste pädevuste kujundamise ka tavaõpetajatel. Ta on oodatud ja hinnatud lektor  täiendkoolituskursustel. Kutseid kipub olema rohkem, kui täita jõuaks.

Vanapaganat iseloomustab töökus – seda jagub Kristal kadestamisväärses koguses. Tema käed ei seisa paigal ka televiisori ees – ikka on tal kudumisvardad pihus. Ja kes teeb, see jõuab.

Inimest õpib kõige paremini tundma pidudel, reisil või talle võimu andes. Kontrollitud! Kristaga võib julgesti luurele minna.

Sõbrana ustav ja kindel, vanaemana 8 lapselapsele soe ning armastatud – sellisena tunneb teda lähikond.

Vanapagana kujukeses materialiseerub eripedagoogide tänu Sulle, Krista, Su erilise pühendumisega tehtud töö eest

Soovime jätkuvat energiat ja loomingulist sära!

Eripedagoogide nimel

Kaja Plado (Vanapagan VIII)