Tiina Kangro

tiina_kangroTiina Kangro on üle 20 aasta kajastanud puuetega inimeste probleeme ja neid avalikkuse ette toonud. Sama kaua, kui meie liitki eksisteerinud. Ta pole rahuldunud üksnes probleemi tõstatamisega. Talle on oluline kujundada Eestis välja kriitiline mass inimesi, kes tahaks ja suudaks lahendada erivajadustega inimeste probleeme.

Tiina on Telesaate “Puutepunkt” http://www.vedur.ee/puutepunkt/?op=body&id=110 toimetaja ja ajakirja “Puutepunktid”  http://www.vedur.ee/puutepunkt/?op=body&id=90 väljaandja.

Teda ennast pole just sageli pildil näha, kuid tema mõtted ja sõnad levivad üha laiaulatuslikumalt. Ja selle kaudu on teda tähele pandud.

Tema tegevust on lõppenud aastal tunnustatud :

  • Eesti Naiste Koostöökoja poolt Teenäitaja 2012 aunimetus
  • Avatud Eesti Fondi koosmeelepreemia
  • Postimehe aasta arvamusliidri nimetus

Eesti Eripedagoogide Liidule pole Tiina Kangro tegevus märkamata jäänud. Silma on paistnud tema aktiivne eluhoiak, väga julge ja ladus väljendusoskus. Kompromissitus probleemide tõstatamisel ja julgus arvustada ka väga kõrget ühiskondlikku positsiooni omavaid otsustusõigusega ametnikke. Tiina Kangro ei piirdu oma avalikes esinemistes üksnes kriitikaga vaid esitab ka oma nägemuse probleemide võimalikest lahendustest.