Ana Kontor

Ana KontorTema tegemisi on vabariigis märgatud juba enne seda, kui temast eripedagoog sai.

Lõpetamise järel töötanud igat masti HEV lastega . Rohkem intellektipuudega, aga ka Porkunis, kus omandas käelise tegevuse kõrgema kvaliteedimärgi – sõrmendamise.

Kus ta ka poleks olnud, alati saadavad teda

Ministeeriumi ja muude ametasutuste ametnikud

Kolleegid-eripedagoogid

Tavaõpetajad

Tudengid

PÕHJUS: ANALT saab alati head NÕU

Selles mõttes on tema üle 10 aasta tegutsenud Tartu Õpiabi ja nõustamiskeskus ning 26.märtsil Tartus, Tähe 56 avatud Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus just see, milles on ANA hing. – Tal on kogemusi, mida jagada. Need on tulnud nii õpingutest, praktilisest tegevusest, suhtlemisest kolleegidega.

Ning ta ei puhka loorberitel – innukas õppur tänapäevani.

Ja ta ei hoia oma teadmisi vaka all: ARVAMUSLIIDER!

NÕU ANDA SAAB SEE, kes ISE TEHA OSKAB!

Mida õpetaja väidab, ootab ja küsib: Mida Ana teeb ja vastab
Nõustamist-HEV lapsed kaasavas hariduses On õpiabi ja nõustamiskeskuse käivitaja ja tegevjuhataja (mitte esindusjuhataja!)Nüüd ka ESF programmis Nõustamissüsteemi arendamise koordinaatorHariduse Tugiteenuste Keskuse juhataja TartusEi ole üksi, koondab tippspetsialistid ja käivitab meeskonna
– nõustamist käitumisprobleemidega lastega toimetulekuks. Ana soovitatud käitumise tugikavad töötavad efektiivseltOn olemas praktiline kogemus
Õppekirjandus HEV laste õpetamiseks peaaegu puudub Selle üle on Anal pidevalt süda valutanud. Teeb ise, innustab teisi. Kes suudaks üles lugeda neid materjale, mida ta kas üksi, kaasautorina või konsultandina koostanud on.
Praegusel hetkel rakendatud ESF programmis HEV õppevara arendamine õppevara koostajate eksperdina ja eesti keele ning loodusõpetuse õppematerjalide koostamise töörühma juhina
Lugema õpetamiseks ei ole sobivat raamatut Eriline saavutus on koostöös Karl Karlepi ja Eha Vihmaga uus täiendatud trükk AABITSAST, millele kohe-kohe lisandumas õpetajaraamat ja töövihikud. Neid oodatakse juba ammu! Nüüd saame sellest aabitsast rääkida kui vanapaganate aabitsast (kõik autorid on tõstetud Vanapagana staatusse)
Lapsed teevad kirjutamisel palju vigu II klassile mõeldud 4-osalise tööraamatu ja selle juurde kuuluva õpetajaraamatu kaasautor (selle baasil kaitstud magistritöö)„Kirjutades kirjutama“ 4-osalise töövihiku kaasautor
Matemaatika tekstülesanded on rasked Vallutatud on ka matemaatikaTekstülesannete kogumik (koostöös Kadri Rüütliga) saab kirjastuses Studium viimast lihvi ja on sügisel lastele toeks
Õppekavaarendus Osales intellektipuuetega laste õppekavade üldosa koostamise töörühmas, LÕKi uuendamise töörühmas, sh oli paljude ainekavade koostamisel konsultantÕppekavaarenduse loengud Tartu eripedagoogika tudengitele on menukad
Individuaalne õppekava Täiendkoolituskursused, tasemeõppes eripedagoogika üliõpilastele nii päevaõppes kui avatud ülikoolisTagasiside on maksimaalne võimalikust
HEV lapsed koolikorralduses Täiendkoolitus koolikorralduse magistrantidele, koolijuhtidele. Tõstetakse esile tema kursuste kõrget teoreetilist taset ja praktilist väljundit
teabevahetus Avaldab artikleid ajakirjanduses, esineb avalikel üritustel, annab intervjuusid, koostab kogumikkeAktiivne osalemine nii Tartu linna kui vabariikliku tasemega nõupidamistel, ümarlaudadel, komisjonides. Esineb alati selge sõnumiga
Piiritagused sidemed Lektor koolitustel SoomesHelsingi Eesti kooli HEValane nõustaja. Vähemalt kord aastas sõidab kohale ja abistab sealseid pedagooge probleemsete laste väljaselgitamisel ja neile tegevuskava koostamisel.Õppekäigud: Leedu, Rootsi, Soome, Taani, Suurbritannia, Norra….

Ei ole võimalik kogu tegevust üles lugeda.

Aga kindel on see, et ANA TEAB,mida TEEB.

Ja see on vägagi VANAPAGANLIK!