Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool ootab oma meeskonda

KOOLI:

– klassiõpetajat erivajadustega õpilaste liitklassi 1,0 kohta
(asenduskoht)
– eripedagoogi 1,0 kohta

LASTEAEDA:

– lasteaiaõpetajat tasandusrühma 1,0 kohta
– lasteaiaõpetajat pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma 2,0 kohta
– lasteaiaõpetajat kehapuudega laste rühma 1,0 kohta
– lasteaiaõpetajat keelekümblusrühma osalise koormusega
– eripedagoogi tasandusrühma 1,0 kohta

Oled sobiv kandidaat, kui vastad kvalifikatsiooninõuetele (võib olla
omandamisel), sul on head erialased teadmised ja oskused, oled huvitatud
lapse arengust, oled sõbralik, rõõmsameelne ja koostöövalmis. Tule kohale
ja tutvu personaalse pakkumusega!

Motiveeritud avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad palume saata hiljemalt *26.08.2019* e-aadressil
info@laagnakool.ee, tel 5669 2987

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool
Rubriigid: Tööpakkumised. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.